Visoka tehnička škola strukovnih studija Subotica
Szabadkai Műszaki Szakfőiskola
Subotica Tech - College of Applied Sciences

Új ösztöndíjak hallgatóink számára

Az Infostud cég új ösztöndíjakat osztott ki hallgatóinknak és a Közgazdasági Kar hallgatóinak. A 144 ezer dináros pénzügyi támogatás mellett, a hallgatóknak lehetősége nyílik a következő egyéves időszakban, hogy szakmai gyakorlatukat az adományozó cégben bonyolítsák le, így szerezvén meg azon gyakorlati tudást, mely nélkülözhetetlen a munkaerő-piaci versenyben.

A válogató magában foglalt különböző feladatmegoldásokat, valamint közvetlen interjút is. Anja Balažević, az emberi erőforrások részlegéből kiemelte, hogy az idei évben jelentkeztek a legnagyobb számban érdeklődők, Iskolánk színeiben pedig Jovan Dakić és Tót András lettek a szerencsés nyertesek.

Branislava Gajić Stanojević, a cég testületfejlesztési osztályának igazgatónője, üdvözölvén a jelenlevőket, kiemelte, hogy hálával tartoznak a szabadkai oktatási intézményeknek, külön említve a Szabadkai Műszaki Szakfőiskolát és a Közgazdasági Kart, a hathatós segítségért ebben, de valamennyi közös projektben és gratulált az ösztöndíjazottaknak a jelentkezésükkel tanúsított bátorságukért, emlékezvén a saját egyetemista éveire és az ilyen jellegű elismerések fontosságára.

A Szabadkai Műszaki Szakfőiskola nevében a jelenlevőket dr. Zlatko Čović, Iskolánk közönségkapcsolati ügyekkel megbízott igazgatóhelyettese köszöntötte, aki nyomatékosította Intézményünk és az Infostud cég közötti sokéves gyümölcsöző és stratégiai partnerség fontosságát.


SZÍVBŐL GRATULÁLUNK HALLGATÓINKNAK!

https://www.subotica.com/vesti/infostud-dodelio-stipendije-studentima-visoke-tehnicke-skole-i-ekonomskog-fakulteta-id36873.html

http://yueco.rs/dodeljene-stipendije/

http://www.tvsubotica.com/index.php?c=vest&vestid=7827&slider=off&lg=sr