Visoka tehnička škola strukovnih studija Subotica
Szabadkai Műszaki Szakfőiskola
Subotica Tech - College of Applied Sciences

Mechatronika

  • A mechatronika egy olyan interdiszciplináris tudomány terület, amely megoldást kínál a 21. századi mérnöki problémákra. Az informatika múlt századi rohamos fejlődéséhez igazodva a gépek is magasabb szintű intelligenciával jelennek meg. A vezérlési feladatokat egyértelműen az elektronika és az informatikai megoldások vették át. Az ilyen szintű integráció eredménye pedig az eddigiekhez képest egy sokkal hatékonyabb, általában optimalizált gép vagy eszköz lett, amelyet az integráció miatt már nem lehet mechanikai, elektronikus vagy informatikai egységekként tekinteni, csakis egységes egészként, rendszerszemlélettel lehet az ilyen rendszereket megközelíteni. Az ilyen eszközökkel, berendezésekkel foglalkozik a mechatronika. A mechatronikai mérnöki alapképzési (BSc) szak a Szabadkai Műszaki Szakfőiskolán pedig e korszerű mérnöki problémák megoldására készíti fel a hallgatókat.
  • A mechatronika mérnökképzés sok tekintetben eltér a hagyományos mérnöki szakirányoktól. Alapjában véve gépészmérnöki képzéshez áll legközelebb mivel mindig egy gép, egy mechatronikai berendezés áll a középpontban és ezt kell elektronikával és informatikával megtámogatni. A képzés szerteágazóbb, mint a hagyományos gépész és villamosmérnöki képzések mivel nem egy területre fókuszál, minden területről a legfontosabb témákat tárgyalja.
  • A hallgatók mindhárom szakterületről megtanulják a legfontosabb és leghasznosabb tananyagot. A gépészeti ismeretek közül azokat a tárgyakat hallgathatják együtt a gépész hallgatókkal, amelyek alapjait képezik a gépészmérnök szakmának, mint a mechanika, szilárdságtan, anyagismeretek, gépelemek, géptervezés, pneumatika stb. A gépészmérnöki szakon tanuló hallgatók több gépészeti tárgyat hallgatnak, de ez a néhány tantárgy elegendő ahhoz, hogy a mechatronika hallgatók is rendelkezzenek megfelelő gépészeti ismeretekkel. Megtanulják, hogyan kell egy gép 3D modelljét lerajzolni és a műhelyrajzokat előkészíteni, kiszámolni a megfelelő szerkezetek teherbírását, a szabványos elemek jelöléseit és használatát, illetve egy teljes tervdokumentáció elkészítését. Egyszóval minden szükséges kompetenciát ahhoz, hogy egy mechatronikai berendezés gépészeti tervezését meg tudják valósítani.
  • A villamosmérnöki ismeretek közül legfontosabbak azok az elektronikai ismeretek, amelyek megjelenhetnek egy mechatronikai berendezésnél. A hallgatók a villamosmérnöki területek közül az elektrotechnika alapjai, villamos mérések, analóg és digitális elektronika, jelfeldolgozás témaköröket dolgozzák fel. Az elektronikai ismeretekhez szorosan kapcsolódnak a különböző irányítástechnikai és programozási kompetenciák. Ezek az ismeretek szükségesek ahhoz, hogy egy berendezés működését beprogramozzák. A képzés során a hallgatók elsajátítják az irányítástechnikai és programozói ismereteket valamint az ipar világában nélkülözhetetlen PLC és az ipari robot programozást is.
  • Összefoglalva: A mai korszerű berendezéseknél érzékelőkre, mérésre, jelfeldolgozásra, mesterséges intelligenciára és a folyamatokba beavatkozó aktuátorokra van szükség, amelyek a hatékonyabb működés érdekében nem külön egységekben, hanem a gépészeti berendezésbe beleintegrálva jelennek meg, sok esetben úgy, hogy az összetevők eredeti határai már nem is ismerhetők fel. Ez a mechatronika területe, és az erre kidolgozott képzési struktúra azt kívánja szolgálni, hogy az ipar, a társadalom számára kiképzett mechatronikai mérnökök képesek legyenek mechatronikai rendszereket üzemeltetni, gyártani, karbantartani, és tervezni.
  • A munkaerőpiacon a mechatronika mérnökök óriási lépéselőnnyel indulnak képzésük sokrétűségének köszönhetően. A mai színes munkaerőpiacon a mechatronika mérnökök jelentkezni tudnak a gépészmérnöki, a villamosmérnöki és akár a programozói állás lehetőségekre is mivel mindhárom témakörben jártasak. Lehet, hogy szakmai tudásuk egy-egy témakörben nem a legmélyebb, de ezt a hátrányt a munkatapasztalattal gyorsan behozzák. A mechatronika mérnökök 3D gépész modellezés munkakörben, PLC és robot programozó munkakörben, beágyazott rendszerek programozása és akár különféle kutatás-fejlesztés munkakörben is megtalálják helyüket.
  • A Szabadkai Műszaki Szakfőiskolán a hallgatók alap (BSc) képzésben tudnak mechatronika képzésben részt venni. A képzés 6 szemeszter azaz 3 évig tart aminek a végén a hallgatók „mechatronika mérnöke“ szakmai megnevezést kapják.

Struktúra

Kötelező
Választható

Évfolyam: 1

Kötelező kreditpontok összege: 44

Minimálisan szükséges választható kreditpontok összege: 16

Szemeszter Tantárgy Kreditpontszám (ECTS) Előadások Gyakorlatok Laboratóriumi gyakorlatok Tantárgyak tartalma Tevékenységek hetente
1 Diszkrét matematika 5 30 30 0
1 Angol nyelv 1 5 30 30 0
1 Villamosságtan alapjai 1 6 30 30 0
1 Grafikus kommunikációk alapjai 5 30 0 15
1 Számítástechnikai alapismeretek 6 30 15 15
1 Fizika 1 6 30 15 15
1 Statika 5 30 30 0
2 Digitális technika 5 30 15 0
2 Matematikai analízis 6 30 30 0
2 Géptervezés alapjai 6 30 15 15
2 Fizika 2 6 30 15 15
2 Kinematika 5 30 15 0
2 Anyagismeret 5 30 15 0
2 Operációs rendszerek 6 30 15 15

Évfolyam: 2

Kötelező kreditpontok összege: 45

Minimálisan szükséges választható kreditpontok összege: 15

Szemeszter Tantárgy Kreditpontszám (ECTS) Előadások Gyakorlatok Laboratóriumi gyakorlatok Tantárgyak tartalma Tevékenységek hetente
3 Villamos mérések 5 30 15 0
3 Gépelemek 1 6 30 30 0
3 Pneumatika 5 30 15 0
3 Jelek és rendszerek 5 30 15 0
3 Számítógépek architektúrája 6 30 0 30
3 Dinamika 5 30 15 0
3 Internet technológiák 6 30 0 30
3 Numerikus matematika 5 30 15 15
4 Irányítástechnika 5 30 15 0
4 Digitális jelfeldolgozás 6 30 15 30
4 Villamos gépek 1 5 30 15 15
4 Angol nyelv 2 5 30 30 0
4 Szenzorok és aktuátorok 3 30 22.5 15
4 Szilárdságtan 5 30 30 0
4 Német nyelv 5 30 30 0
4 Hőtan 6 30 30 0
4 Számítógépes hálózatok 6 30 0 30
4 Objektum-orientált programozás 7 30 15 30
4 Inteligens vezérlési rendszerek 5 30 0 30
4 Gépelemek 2 6 30 30 0
4 Marketing 3 30 0 0
4 Környezetkímélő források és berendezések 6 60 60 0
4 Digitális elektronika 5 30 15 0
4 Assembly 3 15 0 15
4 Animációk 5 45 0 30
4 Project management 5 45 0 15

Évfolyam: 3

Kötelező kreditpontok összege: 42

Minimálisan szükséges választható kreditpontok összege: 18

Szemeszter Tantárgy Kreditpontszám (ECTS) Előadások Gyakorlatok Laboratóriumi gyakorlatok Tantárgyak tartalma Tevékenységek hetente
5 Analóg elektronika 5 30 15 0
5 Ipari informatika 4 15 0 30
5 Mechatronikai strukturák 3 45 0 0
5 Hidraulika 6 30 30 0
5 Teljesítményelektronika 5 30 30 0
5 Mehatronikus gyártórendszerek 6 30 15 15
5 Management 4 30 0 0
5 Hang és képfeldolgozás 6 30 15 30
5 Robotika 5 30 0 30
5 Mesterséges intelligencia 5 45 0 30
6 Mechatronikai projektum 3 0 30 0
6 Szakmai gyakorlat 3 0 0 45
6 Szakdolgozat 12 0 0 180
6 Integrált termékfejlesztés 6 60 60 0
6 Mechatronikai berendezések tervezése 6 60 60 0
6 Mikrovezérlők 3 30 0 30