Szabadkai Műszaki Szakfőiskola
Szabadkai Műszaki Szakfőiskola
Subotica Tech - College of Applied Sciences

Mechatronika

  • Általános kompetenciák: A mechatronika mérnökképzés sok tekintetben eltér a hagyományos mérnöki szakirányoktól. Alapjában véve gépészmérnöki képzéshez áll legközelebb mivel mindig egy gép, egy mechatronikai berendezés áll a középpontban és ezt kell elektronikával és informatikával megtámogatni. A végzett hallgatók megfelelő tudással és készségekkel fognak rendelkezni, hogy a gépészeti, villamosmérnöki és programozói területen felmerülő gyakorlati problémákat kezeljék és megoldják. A munkaerőpiacon a mechatronika mérnökök óriási lépéselőnnyel indulnak képzésük sokrétűségének köszönhetően. A mai színes munkaerőpiacon a mechatronika mérnökök jelentkezni tudnak a gépészmérnöki, a villamosmérnöki és akár a programozói állás lehetőségekre is mivel mindhárom témakörben jártasak. A mechatronikai mérnökök a robotika, programozás és modellezés területén is ismereteket és készségeket szereznek, melyet felhasználva kreativitásukkal és csapatmunkához való készségeikkel egy kutató-fejlesztő csapat értékes tagjává válhatnak.
  • Tantárgy-specifikus kompetenciák: A hallgatók mindhárom szakterületről megtanulják a legfontosabb és leghasznosabb tananyagot. A gépészeti ismeretek közül a mechanika, szilárdságtan, anyagismeretek, gépelemek, géptervezés, pneumatika és hidraulika tárgyakat hallgatják, míg a villamosmérnöki ismeretek közül a villamos mérések, elektronika1, jelek és rendszerek, digitális technika, villamos gépek, mikrokontrolerek stb. témaköröket dolgozzák fel. Az elektronikai ismeretekhez szorosan kapcsolódnak a különböző irányítástechnikai és programozási kompetenciák. Ezek az ismeretek szükségesek ahhoz, hogy egy berendezés működését beprogramozzák. A képzés során a hallgatók elsajátítják az irányítástechnikai és programozói ismereteket, valamint az ipar világában nélkülözhetetlen PLC és az ipari robot programozást is.
  • Szakmai végzettség: Mechatronikai mérnök

Struktúra

Kötelező
Választható

Évfolyam: 1

Kötelező kreditpontok összege: 44

Minimálisan szükséges választható kreditpontok összege: 16

Szemeszter Tantárgy Kreditpontszám (ECTS) Előadások Gyakorlatok Laboratóriumi gyakorlatok Tantárgyak tartalma Tevékenységek hetente
1 Diszkrét matematika 5 30 30 0
1 Angol nyelv 1 5 30 30 0
1 Villamosságtan alapjai 1 6 30 30 0
1 Grafikus kommunikációk alapjai 5 30 0 15
1 Számítástechnikai alapismeretek 6 30 15 15
1 Fizika 1 6 30 15 15
1 Statika 5 30 30 0
2 Digitális technika 5 30 15 0
2 Matematikai analízis 6 30 30 0
2 Géptervezés alapjai 6 30 15 15
2 Fizika 2 6 30 15 15
2 Kinematika 5 30 15 0
2 Anyagismeret 5 30 15 0
2 Operációs rendszerek 6 30 15 15

Évfolyam: 2

Kötelező kreditpontok összege: 45

Minimálisan szükséges választható kreditpontok összege: 15

Szemeszter Tantárgy Kreditpontszám (ECTS) Előadások Gyakorlatok Laboratóriumi gyakorlatok Tantárgyak tartalma Tevékenységek hetente
3 Villamos mérések 5 30 15 0
3 Gépelemek 1 6 30 30 0
3 Pneumatika 5 30 15 0
3 Jelek és rendszerek 5 30 15 0
3 Számítógépek architektúrája 6 30 0 30
3 Dinamika 5 30 15 0
3 Internet technológiák 6 30 0 30
3 Numerikus matematika 5 30 15 15
4 Irányítástechnika 5 30 15 0
4 Digitális jelfeldolgozás 6 30 15 30
4 Villamos gépek 1 5 30 15 15
4 Angol nyelv 2 5 30 30 0
4 Szenzorok és aktuátorok 3 30 22.5 15
4 Szilárdságtan 5 30 30 0
4 Német nyelv 5 30 30 0
4 Hőtan 6 30 30 0
4 Számítógépes hálózatok 6 30 0 30
4 Objektum-orientált programozás 7 30 15 30
4 Inteligens vezérlési rendszerek 5 30 0 30
4 Gépelemek 2 6 30 30 0
4 Marketing 3 30 0 0
4 Környezetkímélő források és berendezések 6 60 60 0
4 Digitális elektronika 5 30 15 0
4 Assembly 3 15 0 15
4 Animációk 5 45 0 30
4 Project management 5 45 0 15

Évfolyam: 3

Kötelező kreditpontok összege: 42

Minimálisan szükséges választható kreditpontok összege: 18

Szemeszter Tantárgy Kreditpontszám (ECTS) Előadások Gyakorlatok Laboratóriumi gyakorlatok Tantárgyak tartalma Tevékenységek hetente
5 Analóg elektronika 5 30 15 0
5 Ipari informatika 4 15 0 30
5 Mechatronikai strukturák 3 45 0 0
5 Hidraulika 6 30 30 0
5 Teljesítményelektronika 5 30 30 0
5 Mehatronikus gyártórendszerek 6 30 15 15
5 Management 4 30 0 0
5 Hang és képfeldolgozás 6 30 15 30
5 Robotika 5 30 0 30
5 Mesterséges intelligencia 5 45 0 30
6 Mechatronikai projektum 3 0 30 0
6 Szakmai gyakorlat 3 0 0 45
6 Szakdolgozat 12 0 0 180
6 Integrált termékfejlesztés 6 60 60 0
6 Mechatronikai berendezések tervezése 6 60 60 0
6 Mikrovezérlők 3 30 0 30