Visoka tehnička škola strukovnih studija Subotica
Szabadkai Műszaki Szakfőiskola
Subotica Tech - College of Applied Sciences

Pozovite nas +38124/655-201

Mehatronika

  • Mehatronika je interdisciplinarno naučno područje, koje nudi rešenje za probleme inženjera 21 veka.Informatika se munjevitom brzinom razvijala u prošlom veku , a to je rezultiralo da su se pojavile mašine sa visokim stepenom inteligencije. Ulogu upravljanja nedvosmisleno su preuzela elektronska i informatička rešenja. Rezultati ovakvih nivoa inteligencije su mnogo delotvornije i optimizirane mašine ili sredstva, koje ne možemo smatrati kao posebne mehaničke, elektronske ili informatičke jedinice. One su integrisane jedinice, a mehatronika se upravo bavi takvim integrisanim mašinama i sredstvima. Mehatronika je struka u osnovnom inženjerskom obrazovanju (BSc) Visoke tehničke škole strukovnih studija u Subotici, koja osposobljava i priprema buduće inžinjere za rešavanje ovakvih stručnih izazova i probleme.
  • Obrazovanje inženjera mehatronike mnogo se razlikuje od klasičnog obrazovanja inženjerskih struka. Najbliže je obrazovanju mašinskih inženjera jer je u centru pažnje uvek neka mašina ili mehatronički uređaj koji treba potporiti informatikom i elektronikom. Obrazovanje je složenije i raznovrsnije od klasičnog obrazovanja mašinskih i električnih inženjera jer ne fokusira samo na jednu stručnu oblast nego obrađuje važne teme sa svih područja.
  • Studenti se upoznavaju sa najvažnijim i najkorisnijim nastavnim gradivom na polju tri stručnih oblasti. Od mašinskih stručnih predmeta zajedno slušaju sa studentima mašinstva one predmete koji su osnovni ove struke, a to su: mehanika, otpornost materijala, mašinski materijali, mašinski elementi, osnovi konstruisanja, pneumatika, itd. Studenti mašinske struke slušaju više stručnih predavanja, ali i studenti mehatronike stiču dovoljno znanja iz oblasti mašinstva. Uče kako da crtaju i izrade 3D model jedne mašine, kako da pripreme crteže za radionice, da izračunaju otpornost raznih struktura, obeležavanje i korišćenje standardnih elemenata, pripremanje kompletnih projektnih dokumentacija. Stiču sve potrebne kompetencije za projektovanje mašinskih delova mehatronskih uređaja.
  • Od elektroinženjerskih stručnih oblasti najpotrebniji su oni koji se pojavljuju u mehatronskim uređajima. Studenti mehatronike slušaju sledeće predmete elektroinženjerskog smera: osnovi elektrotehnike, elektro merenja, analogna i digitalna elektronika, signalni sistemi. Uz elektronskih veoma su važni i poznavanja iz oblasti upravljačke tehnike i kompetencije programiranja. Ova znanja su potrebna, da bi se programirali pojedini uređaji i osposobili za rad. Tokom studija vrši se osposobljavanje budućih inženjera mehatronike za upravljačku tehniku i programiranje, u savremenoj industriji neophodni PLC i programiranje industrijskih robota.
  • Sumirano: Kod savremenih uređaja nužni su senzori, merenje, obrada signala, veštačka inteligencija i potrebni su akuratori, koji se umešaju u tokove procesa radi što boljeg funkcionisanja, a sve ovo ne u odvojenim jedinicama, nego zajedno delujući i to na taj način, da se ne primeti granica između njih. To je područje mehatronike, a struktura obrazovanja je formirana tako, da stručno obrazovani inženjeri mehatronike budu sposobni izraditi, projektovati i održavati mehatroničke sisteme za potrebe industrije i društva.
  • Zahvaljujući svestranom obrazovanju inženjeri mehatronike imaju značajnu prednost na tržištu rada. Inženjeri mehatronike mogu se prijaviti na konkurse koji su raspisani za prijem mašinskih i elektroinženjera, ali i programere, jer su vični u svim strukama. U nekim delovima pomenutih struka njihovo znanje možda nije najtemeljnije, ali taj nedostatak sa praksom oni veoma brzo nadoknađuju. Inženjeri mehatronike se dobro snalaze u delokrugu rada kao što je 3D modeliranje, PLC i programiranje robota, programiranje ugrađenih sistema, ali se dokazuju i u istraživačko-razvojnom radu.
  • Zainteresovanima Visoka tehnička škola strukovnih studija u Subotici omogućava osnovno (BSc) obrazovanje u struci mehatronika. Obrazovanje traje 6 semestara, znači 3 godine, a nakon uspešnog završetka studenti stiču zvanje „strukovni inženjer mehatronike“.

Struktura

Obavezan
Izborni

Školska godina: 1

Broj obaveznih ECTS: 44

Minimalno potreban broj izbornih ECTS: 16

Semestar Naziv Predmeta Broj kredita (ECTS) Broj časova predavanja Broj časova aud vežbi Broj časova lab vežbi Sadržaj predmeta Aktivnosti po nedeljama
1 DISKRETNA MATEMATIKA 5 30 30 0
1 ENGLESKI JEZIK 1 5 30 30 0
1 OSNOVI ELEKTROTEHNIKE 1 6 30 30 0
1 OSNOVI GRAFIČKIH KOMUNIKACIJA 5 30 0 15
1 OSNOVI RAČUNARSTVA 6 30 15 15
1 FIZIKA 1 6 30 15 15
1 STATIKA 5 30 30 0
2 DIGITALNA TEHNIKA 5 30 15 0
2 MATEMATIČKA ANALIZA 6 30 30 0
2 OSNOVI KONSTRUISANJA 6 30 15 15
2 FIZIKA 2 6 30 15 15
2 KINEMATIKA 5 30 15 0
2 MAŠINSKI MATERIJALI 5 30 15 0
2 OPERATIVNI SISTEMI 6 30 15 15

Školska godina: 2

Broj obaveznih ECTS: 45

Minimalno potreban broj izbornih ECTS: 15

Semestar Naziv Predmeta Broj kredita (ECTS) Broj časova predavanja Broj časova aud vežbi Broj časova lab vežbi Sadržaj predmeta Aktivnosti po nedeljama
3 MERENJA ELEKTRO 5 30 15 0
3 MAŠINSKI ELEMENTI 1 6 30 30 0
3 PNEUMATIKA 5 30 15 0
3 SIGNALI I SISTEMI 5 30 15 0
3 ARHITEKTURA RAČUNARA 6 30 0 30
3 DINAMIKA 5 30 15 0
3 INTERNET TEHNOLOGIJE 6 30 0 30
3 NUMERIČKA MATEMATIKA 5 30 15 15
4 UPRAVLJAČKA TEHNIKA 5 30 15 0
4 DIGITALNA OBRADA SIGNALA 6 30 15 30
4 ELEKTRIČNE MAŠINE 1 5 30 15 15
4 ENGLESKI JEZIK 2 5 30 30 0
4 SENZORI I AKTUATORI 3 30 22.5 15
4 OTPORNOST MATERIJALA 5 30 30 0
4 NEMAČKI JEZIK 5 30 30 0
4 TERMODINAMIKA 6 30 30 0
4 RAČUNARSKE MREŽE 6 30 0 30
4 OBJEKTNO ORIJENTISANO PROGRAMIRANJE 7 30 15 30
4 INTELIGENTNI UPRAVLJAČKI SISTEMI 5 30 0 30
4 MAŠINSKI ELEMENTI 2 6 30 30 0
4 MARKETING 3 30 0 0
4 EKOLOŠKI IZVORI I UREĐAJI 6 60 60 0
4 DIGITALNA ELEKTRONIKA 5 30 15 0
4 ASEMBLERI 3 15 0 15
4 ANIMACIJE 5 45 0 30
4 UPRAVLJANJE PROJEKTIMA 5 45 0 15

Školska godina: 3

Broj obaveznih ECTS: 42

Minimalno potreban broj izbornih ECTS: 18

Semestar Naziv Predmeta Broj kredita (ECTS) Broj časova predavanja Broj časova aud vežbi Broj časova lab vežbi Sadržaj predmeta Aktivnosti po nedeljama
5 ANALOGNA ELEKTRONIKA 5 30 15 0
5 INDUSTRIJSKA INFORMATIKA 4 15 0 30
5 MEHATRONSKE STRUKTURE 3 45 0 0
5 HIDRAULIKA 6 30 30 0
5 ENERGETSKA ELEKTRONIKA 5 30 30 0
5 MEHATRONSKI TEHNOLOŠKI SISTEMI 6 30 15 15
5 MENADŽMENT 4 30 0 0
5 OBRADA ZVUKA I SLIKE 6 30 15 30
5 ROBOTIKA 5 30 0 30
5 VEŠTAČKA INTELIGENCIJA 5 45 0 30
6 MEHATRONSKI PROJEKAT 3 0 30 0
6 STRUČNA PRAKSA 3 0 0 45
6 ZAVRŠNI RAD 12 0 0 180
6 INTEGRALNI RAZVOJ PROIZVODA 6 60 60 0
6 PROJEKTOVANJE MEHATRONSKIH UREĐAJA 6 60 60 0
6 MIKROKONTROLERI 3 30 0 30