Visoka tehnička škola strukovnih studija Subotica
Szabadkai Műszaki Szakfőiskola
Subotica Tech - College of Applied Sciences

Pozovite nas +38124/655-201

Grupa: 20802

1. Čas 08:00h - 08:45h 2. Čas 08:50h - 09:35h 3. Čas 09:45h - 10:30h 4. Čas 10:35h - 11:20h 5. Čas 11:30h - 12:15h 6. Čas 12:20h - 13:05h 7. Čas 13:10h - 13:55h 8. Čas 14:00h - 14:45h 9. Čas 14:50h - 15:35h 10. Čas 15:45h - 16:30h 11. Čas 16:35h - 17:20h 12. Čas 17:25h - 18:10h 13. Čas 18:15h - 19:00h 14. Čas 19:10h - 19:55h 15. Čas 20:00h - 20:45h
Ponedeljak
DIGITALNA OBRADA SIGNALA (E)
Peter Odri
Prostorija 101
UPRAVLJAČKA TEHNIKA (E)
Silvester Pletl
Prostorija 10
UPRAVLJAČKA TEHNIKA (TGY)
Silvester Pletl
Prostorija 10
ENGLESKI JEZIK 2 (TGY)
Čaba Kukli
Prostorija A1
Utorak
SENZORI I AKTUATORI (E)
Laslo Gogolak
Prostorija 8
SENZORI I AKTUATORI (TGY)
Laslo Gogolak
Prostorija 8
ENGLESKI JEZIK 2 (E)
Livia Sedmina
Prostorija A0
Sreda
OBJEKTNO ORIJENTISANO PROGRAMIRANJE (LGY)
Robert Pinter
Prostorija 301
DIGITALNA OBRADA SIGNALA (LGY)
Janoš Minih
Prostorija 204
DIGITALNA OBRADA SIGNALA (TGY)
Janoš Minih
Prostorija 204
Četvrtak
ELEKTRIČNE MAŠINE 1 (TGY)
Karolj Nađ
Prostorija 1
OBJEKTNO ORIJENTISANO PROGRAMIRANJE (E)
Robert Pinter
Prostorija A1
Petak
NEMAČKI JEZIK (P)
Karmelka Barić
Prostorija 101
ELEKTRIČNE MAŠINE 1 (E)
Karolj Nađ
Prostorija A2
NEMAČKI JEZIK (TGY)
Karmelka Barić
Prostorija 101