Visoka tehnička škola strukovnih studija Subotica
Szabadkai Műszaki Szakfőiskola
Subotica Tech - College of Applied Sciences

Pozovite nas +38124/655-201

Grupa: 21302

1. Čas 08:00h - 08:45h 2. Čas 08:50h - 09:35h 3. Čas 09:45h - 10:30h 4. Čas 10:35h - 11:20h 5. Čas 11:30h - 12:15h 6. Čas 12:20h - 13:05h 7. Čas 13:10h - 13:55h 8. Čas 14:00h - 14:45h 9. Čas 14:50h - 15:35h 10. Čas 15:45h - 16:30h 11. Čas 16:35h - 17:20h 12. Čas 17:25h - 18:10h 13. Čas 18:15h - 19:00h 14. Čas 19:10h - 19:55h 15. Čas 20:00h - 20:45h
Ponedeljak
EKOLOŠKI IZVORI I UREĐAJI (P)
Robert Šanta
Prostorija 106
Utorak
MAŠINSKI MATERIJALI (E)
Gábor Kozsely
Prostorija 1
MAŠINSKI MATERIJALI (TGY)
Gábor Kozsely
Prostorija 1
ZAŠTITA OD BUKE I VIBRACIJA (E)
Károly Kaszás
Prostorija 406
ZAŠTITA OD BUKE I VIBRACIJA (TGY)
Károly Kaszás
Prostorija 406
Sreda
ORGANIZACIJA PREDUZEĆA (E)
Eva Pataki
Prostorija 1
ORGANIZACIJA PREDUZEĆA (TGY)
Eva Pataki
Prostorija 1
MULTIMEDIJSKI SISTEMI (LGY)
Robert Pinter
Prostorija 303
Četvrtak
MULTIMEDIJSKI SISTEMI (E)
Robert Pinter
Prostorija A1
Petak
NEMAČKI JEZIK (P)
Karmelka Barić
Prostorija 101
UPRAVLJANJE KVALITETOM (E)
Tibor Petreš
Prostorija 204
NEMAČKI JEZIK (TGY)
Karmelka Barić
Prostorija 101
EKOLOŠKI IZVORI I UREĐAJI (AV)
Robert Šanta
Prostorija 106