Visoka tehnička škola strukovnih studija Subotica
Szabadkai Műszaki Szakfőiskola
Subotica Tech - College of Applied Sciences

Pozovite nas +38124/655-201

Grupa: 21302

1. Čas 08:00h - 08:45h 2. Čas 08:50h - 09:35h 3. Čas 09:45h - 10:30h 4. Čas 10:35h - 11:20h 5. Čas 11:30h - 12:15h 6. Čas 12:20h - 13:05h 7. Čas 13:10h - 13:55h 8. Čas 14:00h - 14:45h 9. Čas 14:50h - 15:35h 10. Čas 15:45h - 16:30h 11. Čas 16:35h - 17:20h 12. Čas 17:25h - 18:10h 13. Čas 18:15h - 19:00h 14. Čas 19:10h - 19:55h 15. Čas 20:00h - 20:45h
Ponedeljak
INTERNET TEHNOLOGIJE (LGY)
Gabriella Divéki
Prostorija 303
INTERNET TEHNOLOGIJE (E)
Zlatko Čović
Prostorija A0
Utorak
TEHNIČKI KOMUNIKACIONI ENGLESKI JEZIK (TGY)
Čaba Kukli
Prostorija 1
Sreda
BAZE PODATAKA (E)
Imre Petkovič
Prostorija 303
BAZE PODATAKA (LGY)
Imre Petkovič
Prostorija 303
Četvrtak
OSNOVI ELEKTROTEHNIKE 1 (TGY)
Peter Šarčević
Prostorija 1
Kurs srpskog jezika 2 (TGY)
Srpskog 2 _Nastavnik
Prostorija 106
TEHNIČKI KOMUNIKACIONI ENGLESKI JEZIK (E)
Livia Sedmina
Prostorija 101
POSLOVNA ETIKA I KOMUNIKACIJE (E)
Eva Pataki
Prostorija A1
Petak
GREJANJE (P)
Robert Šanta
Prostorija 106
GREJANJE (AV)
Robert Šanta
Prostorija 106
POSLOVNA ETIKA I KOMUNIKACIJE (TGY)
Tibor Petreš
Prostorija 101