Visoka tehnička škola strukovnih studija Subotica
Szabadkai Műszaki Szakfőiskola
Subotica Tech - College of Applied Sciences

Pozovite nas +38124/655-201

Grupa: 31111

1. Čas 08:00h - 08:45h 2. Čas 08:50h - 09:35h 3. Čas 09:45h - 10:30h 4. Čas 10:35h - 11:20h 5. Čas 11:30h - 12:15h 6. Čas 12:20h - 13:05h 7. Čas 13:10h - 13:55h 8. Čas 14:00h - 14:45h 9. Čas 14:50h - 15:35h 10. Čas 15:45h - 16:30h 11. Čas 16:35h - 17:20h 12. Čas 17:25h - 18:10h 13. Čas 18:15h - 19:00h 14. Čas 19:10h - 19:55h 15. Čas 20:00h - 20:45h
Ponedeljak
OBRADA ZVUKA I SLIKE (P)
Peter Odri
Prostorija 204
OBRADA ZVUKA I SLIKE (AV)
Peter Odri
Prostorija 204
FPGA PROGRAMIRANJE (P)
Sabolč Diveki
Prostorija 304
FPGA PROGRAMIRANJE (LV)
Sabolč Diveki
Prostorija 304
Utorak
ROBOTIKA (P)
Peter Odri
Prostorija 204
OBRADA ZVUKA I SLIKE (LV)
Peter Odri
Prostorija 304
VEŠTAČKA INTELIGENCIJA (P)
Mikloš Pot
Prostorija 204
VEŠTAČKA INTELIGENCIJA (LV)
Mikloš Pot
Prostorija 301
Sreda
TELEKOMUNIKACIONI SISTEMI (P)
Janoš Minich
Prostorija 1
TELEKOMUNIKACIONI SISTEMI (AV)
Janoš Minich
Prostorija 1
MIKROKONTROLERI (P)
Mikloš Pot
Prostorija 10
MIKROKONTROLERI (LV)
Mikloš Pot
Prostorija 10
Četvrtak
ELEKTRIČNE MAŠINE 2 (P)
Janoš Minich
Prostorija A0
ELEKTRIČNE MAŠINE 2 (AV)
Janoš Minich
Prostorija 1
ROBOTIKA (LV)
Peter Šarčević
Prostorija 303
Petak
E-MOBIL APLIKACIJE (P)
Zlatko Čović
Prostorija 10
E-MOBIL APLIKACIJE (LV)
Zlatko Čović
Prostorija 10
ENERGETSKA ELEKTRONIKA (P)
Nandor Buranj
Prostorija 1
ENERGETSKA ELEKTRONIKA (AV)
Nandor Buranj
Prostorija 1