Visoka tehnička škola strukovnih studija Subotica
Szabadkai Műszaki Szakfőiskola
Subotica Tech - College of Applied Sciences

Pozovite nas +38124/655-201

Mehatronika

Obavezan
Izborni

Školska godina: 1

Broj obaveznih ECTS: 44

Minimalno potreban broj izbornih ECTS: 16

Semestar Naziv Predmeta Broj kredita (ECTS) Broj časova predavanja Broj časova aud vežbi Broj časova lab vežbi Sadržaj predmeta Aktivnosti po nedeljama
1 DISKRETNA MATEMATIKA 5 30 30 0
1 ENGLESKI JEZIK 1 5 30 30 0
1 OSNOVI ELEKTROTEHNIKE 1 6 30 30 0
1 OSNOVI GRAFIČKIH KOMUNIKACIJA 5 30 0 15
1 OSNOVI RAČUNARSTVA 6 30 15 15
1 FIZIKA 1 6 30 15 15
1 STATIKA 5 30 30 0
2 DIGITALNA TEHNIKA 5 30 30 0
2 MATEMATIČKA ANALIZA 6 30 30 0
2 OSNOVI KONSTRUISANJA 6 30 15 45
2 FIZIKA 2 6 30 15 15
2 KINEMATIKA 5 30 30 0
2 MAŠINSKI MATERIJALI 5 30 30 0
2 OPERATIVNI SISTEMI 6 30 15 15

Školska godina: 2

Broj obaveznih ECTS: 45

Minimalno potreban broj izbornih ECTS: 15

Semestar Naziv Predmeta Broj kredita (ECTS) Broj časova predavanja Broj časova aud vežbi Broj časova lab vežbi Sadržaj predmeta Aktivnosti po nedeljama
3 MERENJA ELEKTRO 5 30 15 15
3 MAŠINSKI ELEMENTI 1 6 30 30 0
3 PNEUMATIKA 5 30 30 0
3 SIGNALI I SISTEMI 5 30 15 0
3 OTPORNOST MATERIJALA 5 30 30 0
3 ARHITEKTURA RAČUNARA 6 30 0 30
3 DINAMIKA 5 30 30 0
3 INTERNET TEHNOLOGIJE 6 30 0 30
3 NUMERIČKA MATEMATIKA 5 30 15 15
4 SENZORI I AKTUATORI 3 30 15 15
4 UPRAVLJAČKA TEHNIKA 5 30 15 0
4 DIGITALNA OBRADA SIGNALA 6 30 15 30
4 ELEKTRIČNE MAŠINE 1 5 30 15 15
4 ENGLESKI JEZIK 2 5 30 30 0
4 NEMAČKI JEZIK 5 30 30 0
4 TERMODINAMIKA 6 30 30 0
4 RAČUNARSKE MREŽE 6 30 0 30
4 OBJEKTNO ORIJENTISANO PROGRAMIRANJE 7 30 15 30
4 INTELIGENTNI UPRAVLJAČKI SISTEMI 5 30 0 30
4 MAŠINSKI ELEMENTI 2 6 30 30 0
4 MARKETING 3 30 0 0
4 ANIMACIJE 5 30 0 30
4 EKOLOŠKI IZVORI I UREĐAJI 6 45 45 0
4 DIGITALNA ELEKTRONIKA 5 30 0 30
4 ASEMBLERI 3 15 0 15
4 UPRAVLJANJE PROJEKTIMA 5 30 0 15

Školska godina: 3

Broj obaveznih ECTS: 42

Minimalno potreban broj izbornih ECTS: 18

Semestar Naziv Predmeta Broj kredita (ECTS) Broj časova predavanja Broj časova aud vežbi Broj časova lab vežbi Sadržaj predmeta Aktivnosti po nedeljama
5 ANALOGNA ELEKTRONIKA 5 30 15 15
5 INDUSTRIJSKA INFORMATIKA 4 15 0 30
5 MEHATRONSKE STRUKTURE 3 30 0 0
5 HIDRAULIKA 6 30 30 0
5 ENERGETSKA ELEKTRONIKA 5 30 30 0
5 MEHATRONSKI TEHNOLOŠKI SISTEMI 6 30 15 15
5 MENADŽMENT 4 30 0 0
5 MIKROKONTROLERI 4 15 0 30
5 OBRADA ZVUKA I SLIKE 6 30 15 30
5 ROBOTIKA 5 30 0 30
5 VEŠTAČKA INTELIGENCIJA 5 30 0 30
6 MEHATRONSKI PROJEKAT 3 0 30 0
6 STRUČNA PRAKSA 3 0 0 45
6 ZAVRŠNI RAD 12 0 0 180
6 INTEGRALNI RAZVOJ PROIZVODA 6 30 30 0
6 PROJEKTOVANJE MEHATRONSKIH UREĐAJA 6 30 15 15