Visoka tehnička škola strukovnih studija
Szabadkai Műszaki Szakfőiskola
Subotica Tech - College of Applied Sciences

Mašinstvo - Termotehnika

Obavezan
Izborni

Školska godina: 1

Broj obaveznih ECTS: 43

Minimalno potreban broj izbornih ECTS: 17

Semestar Naziv Predmeta Broj kredita (ECTS) Broj časova predavanja Broj časova aud vežbi Broj časova lab vežbi Sadržaj predmeta Aktivnosti po nedeljama
1 DISKRETNA MATEMATIKA 5 30 30 0
1 OSNOVI ELEKTROTEHNIKE 1 6 30 30 0
1 OSNOVI GRAFIČKIH KOMUNIKACIJA 5 30 0 15
1 STATIKA 5 30 30 0
1 FIZIKA 1 6 30 15 15
1 MENADŽMENT 4 30 0 0
1 OSNOVI RAČUNARSTVA 6 30 15 15
1 RAČUNARSKA LABORATORIJA 1 3 0 0 30
2 KINEMATIKA 5 30 15 0
2 MAŠINSKI MATERIJALI 5 30 15 0
2 MATEMATIČKA ANALIZA 6 30 30 0
2 OSNOVI KONSTRUISANJA 6 30 15 15
2 ODRŽAVANJE UREĐAJA I OPREME 3 60 0 0
2 SENZORI I AKTUATORI 3 30 22.5 15
2 DIGITALNA TEHNIKA 5 30 15 0
2 MARKETING 3 30 0 0
2 ORGANIZACIJA PREDUZEĆA 6 30 30 0

Školska godina: 2

Broj obaveznih ECTS: 55

Minimalno potreban broj izbornih ECTS: 5

Semestar Naziv Predmeta Broj kredita (ECTS) Broj časova predavanja Broj časova aud vežbi Broj časova lab vežbi Sadržaj predmeta Aktivnosti po nedeljama
3 DINAMIKA 5 30 15 0
3 ENGLESKI JEZIK 1 5 30 30 0
3 MAŠINSKI ELEMENTI 1 6 30 30 0
3 MERENJA-MAŠINSKA 4 15 15 15
3 PNEUMATIKA 5 30 15 0
4 MEHANIKA FLUIDA 5 30 15 0
4 OTPORNOST MATERIJALA 5 30 30 0
4 MAŠINSKI ELEMENTI 2 6 30 30 0
4 PROIZVODNE TEHNOLOGIJE 1 5 30 15 0
4 TERMODINAMIKA 6 30 30 0
4 UPRAVLJANJE KVALITETOM 3 30 0 0
4 INŽENJERSKA MATEMATIKA 4 60 0 0
4 ENGLESKI JEZIK 2 5 30 30 0
4 NEMAČKI JEZIK 5 30 30 0
4 PROIZVODNE TEHNOLOGIJE 2 5 30 15 0

Školska godina: 3

Broj obaveznih ECTS: 48

Minimalno potreban broj izbornih ECTS: 12

Semestar Naziv Predmeta Broj kredita (ECTS) Broj časova predavanja Broj časova aud vežbi Broj časova lab vežbi Sadržaj predmeta Aktivnosti po nedeljama
5 HIDRAULIKA 6 30 30 0
5 GREJANJE 6 45 30 0
5 HLAĐENJE I RASHLADNI UREĐAJI 6 60 60 0
5 ALATI I PRIBORI 6 60 30 0
5 NUMERIČKA MATEMATIKA 5 30 15 15
5 POSLOVNI NEMAČKI JEZIK 6 30 30 0
5 TEHNIČKI KOMUNIKACIONI ENGLESKI JEZIK 6 30 30 0
5 TEORIJA ODLUČIVANJA 6 30 30 0
6 MAŠINSKI PROJEKAT 3 0 30 0
6 STRUČNA PRAKSA 3 0 0 45
6 ZAVRŠNI RAD 12 0 0 180
6 EKOLOŠKI IZVORI I UREĐAJI 6 60 60 0
6 KLIMATIZACIJA I VENTILACIJA 6 75 30 0