Visoka tehnička škola strukovnih studija Subotica
Szabadkai Műszaki Szakfőiskola
Subotica Tech - College of Applied Sciences

Pozovite nas +38124/655-201

Tehnički komunikacioni menadžment

Obavezan
Izborni

Školska godina: 1

Broj obaveznih ECTS: 38

Minimalno potreban broj izbornih ECTS: 22

Semestar Naziv Predmeta Broj kredita (ECTS) Broj časova predavanja Broj časova aud vežbi Broj časova lab vežbi Sadržaj predmeta Aktivnosti po nedeljama
1 DISKRETNA MATEMATIKA 5 30 30 0
1 ENGLESKI JEZIK 1 5 30 30 0
1 FIZIKA 1 6 30 15 15
1 OSNOVI GRAFIČKIH KOMUNIKACIJA 5 30 0 15
1 OSNOVI RAČUNARSTVA 6 30 15 15
1 OSNOVI ELEKTROTEHNIKE 1 6 30 30 0
1 RAČUNARSKA LABORATORIJA 1 3 0 0 45
2 ENGLESKI JEZIK 2 5 30 30 0
2 OSNOVI EKONOMIJE 6 30 30 0
2 DIGITALNA TEHNIKA 5 30 30 0
2 MATEMATIČKA ANALIZA 6 30 30 0
2 OBJEKTNO ORIJENTISANO PROGRAMIRANJE 7 30 15 30
2 OSNOVI KONSTRUISANJA 6 30 15 45

Školska godina: 2

Broj obaveznih ECTS: 35

Minimalno potreban broj izbornih ECTS: 25

Semestar Naziv Predmeta Broj kredita (ECTS) Broj časova predavanja Broj časova aud vežbi Broj časova lab vežbi Sadržaj predmeta Aktivnosti po nedeljama
3 POSLOVNA ETIKA I KOMUNIKACIJE 6 30 30 0
3 TEHNIČKI KOMUNIKACIONI ENGLESKI JEZIK 6 30 30 0
3 ANALOGNA ELEKTRONIKA 5 30 15 15
3 ARHITEKTURA RAČUNARA 6 30 0 30
3 BAZE PODATAKA 6 30 0 30
3 INTERNET TEHNOLOGIJE 6 30 0 30
4 MARKETING 3 30 0 0
4 MENADŽMENT PROIZVODA 6 30 15 0
4 NEMAČKI JEZIK 5 30 30 0
4 POSLOVNI ENGLESKI JEZIK 6 30 30 0
4 UPRAVLJANJE KVALITETOM 3 30 0 0
4 EKOLOŠKI IZVORI I UREĐAJI 6 45 45 0
4 INTEGRALNI RAZVOJ PROIZVODA 6 30 30 0
4 MULTIMEDIJSKI SISTEMI 5 30 0 30
4 RAČUNARSKA LABORATORIJA 2 2 0 0 30
4 STATISTIKA 3 30 15 0

Školska godina: 3

Broj obaveznih ECTS: 46

Minimalno potreban broj izbornih ECTS: 14

Semestar Naziv Predmeta Broj kredita (ECTS) Broj časova predavanja Broj časova aud vežbi Broj časova lab vežbi Sadržaj predmeta Aktivnosti po nedeljama
5 ELEKTRONSKO POSLOVANJE 5 30 0 30
5 MENADŽMENT 4 30 0 0
5 POSLOVNI NEMAČKI JEZIK 6 30 30 0
5 TEORIJA ODLUČIVANJA 6 30 30 0
5 E-MOBIL APLIKACIJE 4 15 0 30
5 MEHATRONSKE STRUKTURE 3 30 0 0
5 OBRADA ZVUKA I SLIKE 6 30 15 30
5 VEŠTAČKA INTELIGENCIJA 5 30 0 30
6 ORGANIZACIJA PREDUZEĆA 6 30 30 0
6 PRIMENJENI ELABORAT 6 0 0 120
6 STRUČNA PRAKSA TKM 2 0 0 45
6 UPRAVLJANJE PROJEKTIMA 5 30 0 15
6 ZAVRŠNI RAD 6 0 120 0
6 ANIMACIJE 5 30 0 30