Visoka tehnička škola strukovnih studija Subotica
Szabadkai Műszaki Szakfőiskola
Subotica Tech - College of Applied Sciences

Pozovite nas +38124/655-201

ERASMUS Charter

Visoka tehnička škola strukovnih studja je 25. 10. 2018. godine zvanično dobila sertifikat “ERASMUS Charter for Higher Education 2014-2020” na osnovu kojeg je stekla pravo da od školske godine 2018/2019 učestvuje u Erasmus+ programima i inicira saradnju sa
visokoškolskim ustanovama iz Erasmus+ programskih zemalja. Čarter možete videti ovde, a detalje o mogućnostima koje se pružaju studentima videti pod opcijom "Mobility" na sajtu Škole.