Visoka tehnička škola strukovnih studija
Szabadkai Műszaki Szakfőiskola
Subotica Tech - College of Applied Sciences

Kompanija "ErdSoft" stipendira naše studente

Predstavnici kompanije "ErdSoft" uručili su ugovore o stipendiranju dvojici studenata Visoke tehničke škole strukovnih studija. Uz godišnju stipendiju koja iznosi 770 hiljada dinara, studenti će dobiti priliku da se stručno usavršavaju u ovoj kompaniji. Hunor Balog i Balint Šotanji, koji studiraju informatiku na VTŠ-u poručuju da su znanje i iskustvo koje će steći tokom prakse u ovoj kompaniji dragoceni za njihovo dalje usavršavanje.

https://www.subotica.com/vesti/kompanija-erdsoft-stipendira-studente-visoke-tehnicke-skole-id45527.html

https://www.subotica.com/fotografije/digital-hive-potpisivanje-ugovora-sa-stipendistima-vts-id78033.html

https://pannonrtv.com/rovatok/tarsadalom/osztondijat-kapott-szabadkai-muszaki-szakfoiskola-ket-hallgatoja