Visoka tehnička škola strukovnih studija Subotica
Szabadkai Műszaki Szakfőiskola
Subotica Tech - College of Applied Sciences

Pozovite nas +38124/655-201

Konferencija "Jačanje kulture akademskog integriteta: izazovi i rešenja"

Predstavnici naše Škole prisustvovali su 8. decembra konferenciji "Jačanje kulture akademskog integriteta: izazovi i rešenja" u okviru projekta Saveta Evrope “Jačanje integriteta i borba protiv korupcije u visokom obrazovanju”.

Projekat spada u zajednički programski okvir Evropske unije i Saveta Evrope Horizontal Facility za zapadni Balkan i Tursku i sprovodi ga Odeljenje za obrazovanje Saveta Evrope u saradnji sa Kancelarijom Saveta Evrope u Beogradu i u partnerstvu sa Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.

Opšti cilj projekta je jačanje integriteta i borba protiv korupcije u visokom obrazovanju u Srbiji primenom preventivnih mehanizama koji počivaju na standardima i praksi Saveta Evrope. Specifični ciljevi su: (i) podrška relevantnim visokoškolskim ustanovama u izradi etičkih standarda, borbi protiv korupcije i promovisanju dobrih praksi za osiguranje kvaliteta i integriteta u visokom obrazovanju i (ii) podizanje svesti i unapređenje znanja glavnih aktera u obrazovanju o etičkim standardima i načinima rešavanja problema korupcije.