Visoka tehnička škola strukovnih studija Subotica
Szabadkai Műszaki Szakfőiskola
Subotica Tech - College of Applied Sciences

Pozovite nas +38124/655-201

Konkurs za studentske stipendije u okviru projekta: „Regional Innovation Laboratory for Industrial Automation and Mechatronics – Industry 4.0“ (HUSRB/1903/43/0051 RILIAM I-4.0)

Visoka tehnička škola strukovnih studija u Subotici raspisuje konkurs za svoje studente. Konkurs se odnosi na prekograničnu stručnu praksu, u okviru koje student može steći odgovarajuće stručne kompetencije i iskustvo u Mađarskoj.

 

Kandidati moraju zadovoljiti sledeće kriterijume:

 • Moraju biti redovni studenti Visoke tehničke škole strukovnih studija u Subotici,
 • Moraju biti upisani na treću godinu studija na studijskim programima mašinstva, mehatronike, informatike ili srodnim studijskim programima,
 • Moraju poznavati srpski i-ili mađarski jezik, odnosno engleski jezik na nivou B2,
 • Moraju poznavati neki od softvera za 3d modelovanje, razvoj upravljačkih algoritama i implementaciju istih,
 • Moraju biti sposobni za samostalni rad.

Prednosti imaju kandidati koji:

 • Imaju prethodno iskustvo u privredi,
 • Imaju znanja iz oblasti programiranja,
 • Učestvovali su na naučnim i/ili stručnim skupovima,
 • Poseduju sposobnost izrade prezentacija.

Zadaci koji se postavljaju pred kandidate koji budu odabrani:

 • Učešće na izabranim kursevima Tehničkog fakulteta, Univerziteta u Segedinu,
 • Učešće na izabranim projektima koje organizuju mala i srednja preduzeća iz Mađarske,
 • Izrada stručnog rada od 20-25 stranica.

Ostale informacije:

 • Broj studentskih praksi je 5,
 • Studentska praksa se organizuje u 2021./2022. školskoj godini u trajanju od 5 meseci,
 • Stipendija iznosi bruto 400 EUR/mesecu po studentu.

 

Zainteresovani studenti mogu da se jave dr Laslu Gogolaku na email: gogolak@vts.su.ac.rs. Zainteresovani studenti trebaju na email uz prijavu poslati motivaciono pismo. Rok za prijavu je 31.07.2021. godine.