Visoka tehnička škola strukovnih studija Subotica
Szabadkai Műszaki Szakfőiskola
Subotica Tech - College of Applied Sciences

Pozovite nas +38124/655-201

Novi ugovor o međusobnoj saradnji u okviru Erasmus+ sistema

Profesori Strojarskog fakulteta u Slavonskom Brodu, u okviru CEEPUS mreže su posetili našu Školu. Prodekan fakulteta za naučno-istraživačku saradnju Prof. Dr Krunoslav Mirosavljević i Prof. Dr Ivica Lacković su obišli prostorije naše Ustanove i pogledali sve naše laboratorije, pri tome ističući svoje zadovoljstvo svemu što su videli i čuli o radu na Visokoj tehničkoj školi strukovnih studija u Subotici. Na kraju obilaska su sa direktorom naše škole, Dr Igor Firstnerom su potpisali Ugovor o međusobnoj saradnji u okviru Erasmus+ sistema. Posetu naših dragih gostiju su organizovali koordinatori CEEPUS mreže naše Ustanove: Dr Imre Nemedi i Dr Robert Šanta.