Visoka tehnička škola strukovnih studija Subotica
Szabadkai Műszaki Szakfőiskola
Subotica Tech - College of Applied Sciences

Pozovite nas +38124/655-201

Prijava na konkurs za polaganje prijemnog ispita elektronskim putem

popunjeni, potpisani i skenirani PRIJAVNI LIST KOJI SE MOŽE PREUZETI SA SAJTA ŠKOLE OVDE (vts.su.ac.rs/prijavni-list),

-              skeniranu diplomu o položenom završnom odnosno maturskom ispitu (ukoliko ste imali završni li maturski ispit),

-              skenirana svedočanstva svih razreda završene srednje škole,

-              skeniranu očitanu ličnu kartu (sa čipom) ili skeniranu ličnu kartu (bez čipa),

-              skenirani izvod iz matične knjige rođenih (ne mora nov),

-              skenirani dokaz o uplati naknade za polaganje prijemnog ispita, na žiro računa VTŠ, broj : 840-526666-66 (poziv na broj 11-2020), u iznosu od 4.000,00 dinara. Ukoliko kandidat želi da polaže tri prijemna ispita (Matematika, Osnovi računarstva i Opšta kultura), naknada se ne povećava,  i za sva tri prijemna ispita iznosi ukupno 4.000,00 dinara).

 

ELEKTRONSKA PRIJAVA SA NAVEDENOM DOKUMENTACIJOM SE ŠALjE NA MEJL ADRESU:  prijava2020@vts.su.ac.rs

 

Prilikom popunjavanja prijavnog lista, slobodno pod opcijom drugi i treći prioritet izaberite na koji studijski program da vas rangiramo, ukoliko slučajno ne budete imali dovoljno bodova za upis na studijski program koji ste odabrali za prvi prioritet.