Visoka tehnička škola strukovnih studija Subotica
Szabadkai Műszaki Szakfőiskola
Subotica Tech - College of Applied Sciences

Pozovite nas +38124/655-201

Radna poseta Kosovu i Metohiji

Na osnovu poziva Visoke tehničke škole strukovnih studija Uroševac i Studentske konferencije akademija strukovnih studija i visokih škola (SKAS) organizovana je radna poseta Kosovu i Metohiji u terminu od 21.-23.02.2019.godine, gde je našu Školu predstavljao student Marko Lalić.

U sklopu radne posete održana je 19. sednica Skupština Studentske konferencije akademija i visokih škola u Zvečanu, kao i poseta srpskim crkvama i manastirima na KiM. Studenti su zajedno sa predstavništvom SKAS-a bili smešteni u studetskom domu u Kosovskoj Mitrovici. Drugi dan posete bio je  predviđen za obilazak manastira, a neki od manastira su Sveti Arhangeli u Prizrenu, Zočište, Velika Hoča, Gračanica, hram Svetog Đorđa i Bogosloviju Svetih Kirila i Metodija takođe iz Prizrena.