Visoka tehnička škola strukovnih studija Subotica
Szabadkai Műszaki Szakfőiskola
Subotica Tech - College of Applied Sciences

Pozovite nas +38124/655-201

Raspisan konkurs za dodelu studentskih stipendija

Grad Subotica je raspisao konkurs za dodelu studentskih stipendija za školsku 2017/2018. godinu. Dodeljuje se ukupno 100 stipendija, koje će se isplaćivati u deset jednakih mesečnih rata.

Pravo na stipendiju ima student koji je državljanin Republike Srbije i koji ima prebivalište na teritoriji Grada Subotice, najmanje godinu dana pre raspisivanja konkursa. Uslov je i da student prvi put upisuje bilo koju godinu studija prvog stepena (osnovne akademske studije, osnovne strukovne studije) ili studija drugog stepena (master akademske studije, specijalističke strukovne studije, specijalističke akademske studije) na visokoškolskim ustanovama čiji je osnivač Republika Srbija i da je upisao tekuću školsku godinu na teret budžeta.

Više informacija možete dobiti na zvaničnoj web adresi konkursa.