Visoka tehnička škola strukovnih studija Subotica
Szabadkai Műszaki Szakfőiskola
Subotica Tech - College of Applied Sciences

Pozovite nas +38124/655-201

Uputstvo za evidenciju zimskog semestra 2020. godine

Semestar evidentiraju svi aktivni studenti, koji studiraju po bolonjskom programu.

Evidencija semestra traje od 08.01.2020. do 17.01.2020. godine. (Nakon ovog termina, evidencija semestra je moguća uz doplatu definisanu cenovnikom škole.)

Postupak:

1. Uplata troškova evidencije semestra u iznosu od 1000.00 rsd na račun škole (izgled uplatnice, definisan je za svakog studenta u servisu elektronska referada – brojindeksa02).

2. Kupovina semestarskog lista u bilo kojoj knjižari, u koji se upisuju svi predmeti koji su slušani tokom semestra (bez obzira na to da li je stečen uslov za polaganje ispita ili ne).

3. Ocenjivanje nastavnika elektronskim putem  od 30.12.2019. do 17.01.2020. godine (ocena se vrši na internetu preko stranice: https://eref.vts.su.ac.rs/ u meni-u "anketa".

4. U referadi predati popunjeni semestarski list, odnosno priložiti indeks (nije potrebno imati sve potpise ali je potrebno upisati sve predmete + stud. godinu, status predmeta, ESPB bodove i broj časova u toku godine).

5. Nakon elektronske provere o izvršenoj uplati, preuzetom semestarskom listu, studentska referada pečatom u indeksu potvrđuje da je semestar evidentiran.