Visoka tehnička škola strukovnih studija
Szabadkai Műszaki Szakfőiskola
Subotica Tech - College of Applied Sciences

Uručena rešenja za finansiranje četiri razvojnoistraživačka projekta sa naše Škole

Pokrajinski sekretar za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost prof. dr Zoran Milošević uručio je rešenja predstavnicima deset visokih škola strukovnih studija s teritorije AP Vojvodine, koji su dobili sredstva na osnovu Javnog konkursa za finansiranje razvojnoistraživačkih projekata.

Pokrajinska vlada je preko resornog sekretarijata opredelila 44 miliona dinara u te svrhe.

Naša Škola je dobila sredstva za finansiranje četiri projekta. Svečanom uručenju rešenja prisustvovali su rukovodioci projekata prof. dr Igor Fürstner, prof. dr Sanja Maravić Čisar, prof. dr Zoran Anišić i prof. dr Janoš Šimon.

https://apv.visokoobrazovanje.vojvodina.gov.rs/sekretar-milosevic-dodelio-ugovore-predstavnicima-visokoobrazovnih-institucija/