Visoka tehnička škola strukovnih studija
Szabadkai Műszaki Szakfőiskola
Subotica Tech - College of Applied Sciences

Za učenike Tehničke škole iz Sombora održane laboratorijske vežbe u prostorijama naše Škole

Učenici smera Tehničar mehatronike iz Tehničke škole Sombor,  jedna od grupa, su zajedno sa svojim predmetnim profesorima, Zoranom Karalićem i Marijanom Bogdanović, prisustvovali laboratorijskim vežbama iz Mehatronike na Visokoj tehničkoj školi strukovnih studija u Subotici.

Tokom vežbi, učenici su imali priliku da se upoznaju sa mehatronskim sistemima, kao i sa upravljanjem pomoću PLC-ova, simulacijama na računaru, upravljanju sa elektro-pneumatskim komponentama, upravljanjem robotskim rukama, i drugim inovativnim tehnologijama. Zahvaljujući stručnom osoblju naše Škole i kvalitetnoj opremi koja je bila na raspolaganju, učenici su imali priliku da izvedu zadate vežbe, urade zadatke simulacija na računaru i steknu praktična znanja, koja su na teorijskim časovima obrađivali iz različitih predmeta.

Učenici su bili oduševljeni ovom posetom i zahvalni su svojim profesorima na organizaciji ovakve prilike. U narodnom periodu laboratorijske vežbe će pohađati preostale dve grupe ovog odeljenja u pratnji sa predmetnim profesorima, Bojanom Sokolovićem, Srđanom Pavićem i Đorđetom Miličevićem.

Laboratorijske vežbe su održali Arpad Pletikosić asistent i Daniel Bođo saradnik u nastavi.

Link ka vesti