Visoka tehnička škola strukovnih studija Subotica
Szabadkai Műszaki Szakfőiskola
Subotica Tech - College of Applied Sciences

Pozovite nas +38124/655-201

Zlatibor – 5. Edukativni seminar SKASSS-a

Od 13. do 16. decembra 2018. godine, deo parlamenta Visoke tehničke škole strukovnih studija u Subotici, imao je priliku da po prvi put učestvuje, na sada već tradicionalnom 5. Edukativnom seminaru Studentske konferencije akademija i visokih škola Srbije, koji se održao na Zlatiboru.

Seminar je bio izuzetno posećen, sa preko 300 studenata, iz više od 20 visokih škola širom Srbije. Na ovaj način predstavnici studentskih parlamenata mogli su da se povežu, razmene iskustva i razmene ideje o mogućnostima i saradnji.

Glavna tema ovog seminara bila je: “Jačanje kapaciteta studentskih predstavnika”, gde su predavači sa ukupno 8 tema i predavanja, nastojali da što bliže studentima objasne kako će to visoke škole funkcionisati u budućnosti. U okviru ovog seminara, takođe su organizovane i radionice, gde su se studenti spremali, najviše za ono što ih posle čeka, a to je ustvari posao i pronalaženje istog.

Među brojnim predavačima, ovaj seminar su između ostalih, posetili predstavnici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, predstavnici SKONUS-a, nacionalni savet za visoko obrazovanje, predstavnici Nacionalne službe za zapošljavanje i mnogi drugi...

Najviše pitanja, bilo je postavljeno u petak, kada je na red nastupila tema “Reforme visokih škola i izmene Zakona o visokom obrazovanju. Formiranje Akademija strukovnih studija”, gde su predstavnici Ministarstva, objašnjavali na koji su način proveravali, do sada 35 (od 45) visokih škola u Srbiji i koje su anomalije i nepravilnosti uočili u radu i delovanju škola, kao i sankcije koje su stupile na snagu svim školama koje su pokušali da prevare zakon. Nažalost, mnoga pitanja ostala su otvorena i nedovršena, tako da se o formiranju akademija strukovnih studija, još ništa sa sigurnošću ne zna, ali se nadamo da će odgovori  stići uskoro. Određeni studenti, nezadovoljni odgovorima, su predavanje protestno napustili, a posle toga je organizovan sastanak samo sa predstavnicima parlamenata, kako bi se situacija smirila. Takođe je podržana akcija “Studenti ne daju reke Srbije”, gde se jednom zajedničkom fotografijom, poslala jasna poruka, samom vrhu Srbije kao i to za šta se studenti trenutno zalažu.

Na kraju seminara, u nedelju, svim studentima dodeljene su zahvalnice, kao i nagrade, koje je dodelio partner seminara “Poslovi Infostud”, za takmičenje u opštem znanju.

Našu školu, predstavljali su: Blanka Cvijin ( predsednik studentskog parlamenta ), Tatjana Ivošević ( zamenik predsednika studentskog parlamenta ), kao i Davor Dulić ( školski fotograf i aktivan član studentskog parlamenta ).

Studenti su posle seminara izašli poučeni raznim savetima i znanjima iz raznih oblasti delovanja visokih škola i svakako da je ovaj seminar i te kako bio veliki korak u daljem radu i usavršavanju parlamenta Visoke tehničke škole strukovnih studija u Subotici.