Visoka tehnička škola strukovnih studija Subotica
Szabadkai Műszaki Szakfőiskola
Subotica Tech - College of Applied Sciences

Pozovite nas +38124/655-201

Edu Robotics Cup - ERC takmičenje

Pod pokroviteljstvom World Robot Olympiad Hungary - WRO održano je Edu Robotics Cup - ERC takmičenje, koje je postalo nezavisno, višekategorijsko onlajn takmičenje. Takmičari su mogli oprobati svoje sposobnosti u nekoliko kategorija. Ove kategorije obuhvataju izazove inovacionog projekta i programiranja robota. U mnoštvu kategorija, pored pokazivanja programskog znanja, moguće je bilo pokazati i kreativnost, jer otvoreni zadaci daju tu slobodu da učesnici odlučuju o tome kako će ga sprovesti. Uobičajeno je na WRO® starosna klasifikacija koja je proširena tako da oni stariji od 25 godina takođe mogu učestvovati u takmičenju, i to ne samo u timu od tri takmičara, već i u pojedinačnoj kategoriji.


Takmičenje Edu Robotics Cup sastoji se iz dva dela: programerskog (Inženjerski izazov) i konkurs za projekat (Projektni izazov). Učesnici su mogli slobodno odabrati u kojoj kategoriji žele konkurisati,  ali moglo se učestvovati u obe. Studenti Visoke tehničke škole u Subotici započeli su projekat sa 8 timova u kategoriji Challange, u kojoj su osvojili nekoliko mesta na državnom takmičenju.

https://hetnap.rs/cikk/Kivalo-eredmenyt-ertek-el-a-vajdasagi-diakok-az-Edu-Robotics-Cup-informatikai-versenyen-34028.html

https://www.magyarszo.rs/hu/4503/kozelet_oktatas/233172/A-robotprogramoz%C3%A1sban-verhetetlenek.htm

https://www.mnt.org.rs/robotprogramozasban-verhetetlenek