Visoka tehnička škola strukovnih studija Subotica
Szabadkai Műszaki Szakfőiskola
Subotica Tech - College of Applied Sciences

Pozovite nas +38124/655-201

Erasmus in action!

Škola uspešno učestvuje u Erasmus+ programu kreditne mobilnosti. Preko ovog programa razmene studenata, naša tri studenata će provesti ceo letnji semestar na institucijama visokog obrazovanja u Mađarskoj. Studenti Arnold Kočiš i Karolj Bičkei su u ovom semestru Erasmus studenti na Obuda Univerzitetu u Budimpešti, a Endre Ragač studira na Univerzitetu Džon fon Nojman u Kečkemetu. Čitajte više o Erasmus+ programu:

link

 

Pored studenata u Erazmus programu učestvuju i naši profesori. Profesori dr Igor Fürstner, dr Robert Pinter, dr Laslo Gogolak i Erasmus koordinator VTŠa dr Livia Sedmina, učestvovali su na razmeni profesora unutar Erasmus+ programa. Profesori su održali stručna predavanja iz oblasti kojima se bave, a ujedno su predstavili i našu školu i način rada sa studentima na Visokoj tehničkoj školi strukovnih studija. Slike možete pogledati ovde.