Visoka tehnička škola strukovnih studija Subotica
Szabadkai Műszaki Szakfőiskola
Subotica Tech - College of Applied Sciences

Pozovite nas +38124/655-201

Makovecz program razmene

Studenti druge godine menadžmenta Visoke tehničke škole u Subotici učestvovali su u programu razmene studenata Makovecz od 23. maja 2022. do 28. maja 2022. godine. Studenti su proveli 6 dana na Visokoj školi Eötvös József  u Baji. Studente je srdačno dočekao Andor Pajrok, koordinator za međunarodne odnose. Razni programi su bili pripremljeni za studente. Studenti su mogli da poslušaju nekoliko zanimljivih predavanja, kao i da se dive bogatoj biblioteci škole. Aktivnosti su uključivale posetu gradu Baji i njegovim kulturnim znamenitostima. Imali su priliku da posete i ogromno drvo zvano “Pörbölyi Titán”, koje je jedno od najvažnijih turističkih atrakcija u Baji. Poslednjeg dana programa razmene, škola je organizovala sportski dan, tokom kojeg su studenti mogli da igraju odbojku u mešovitoj grupi sa drugim srednjim školama i fakultetima. Studenti su bili smešteni u  “Beszédes József” školskom domu, koji se nalazi na obali Šugovice. „Bilo je to pravo team building iskustvo, nezaboravno i zabavno. Upravo to je nedostajalo našem malom timu “, rekla je Valentina Keresteš po povratku.