Visoka tehnička škola strukovnih studija Subotica
Szabadkai Műszaki Szakfőiskola
Subotica Tech - College of Applied Sciences

Pozovite nas +38124/655-201

Novosti o PUNTE projektu


U okviru PUNTE projekta, (Poly-Universe in Teacher Training Education, 2020-1-HU01-KA203-078810, Erasmus+ programme, Strategic Partnerships for higher education) izašla je onlajn verzija metodološkog priručnika “PUNTE Methodological Study”. Knjiga je dostupna na linku http://www.punte.eu/punte-study/. Dr Gordana Stankov i Dr Zoltan Pap, participanti u ovom projektu se nalaze među autorima ove knjige.

Sa ovim PUNTE metodološkim priručnikom, čitalac dobija studijski tom koji predstavlja mogućnosti uvođenja i primene Poly-Univerzuma kompleta u obuci nastavnika, u duhu težnje ka potpunosti. Samo rađanje kompleta alata Poly-Univerzum rezultat je suštinski umetničkog koncepta, koji je, pored estetskih aspekata, otvorio nove perspektive prvo u nastavi matematike, a zatim i u daljim disciplinama. Danas možemo da konstatujemo da je Poly-Univerzum komplet postao deo svakodnevnog života u mnogim osnovnim i srednjim školama. Cilj ove knjige je da olakša inkorporaciju ove svakodnevne prakse u visoko obrazovanje za obuku nastavnika i prenošenje metodoloških osnova na nastavnike i kandidate za nastavnike.

Projekat Poly-Univerzum u obrazovanju nastavnika (PUNTE) pokrenut je u septembru 2020. godine, uz podršku okvira za strateško partnerstvo Evropske komisije. Cilj projekta je razvoj inovativnih, transdisciplinarnih pedagoških metoda koje se prvenstveno odnose na revolucionarno obrazovno sredstvo, nazvano Poly-Universe, koje je kreirao János Szász Saxon.