Visoka tehnička škola strukovnih studija
Szabadkai Műszaki Szakfőiskola
Subotica Tech - College of Applied Sciences

Novosti o PUNTE projektu

Učiteljski fakultet na mađarskom nastavnom jeziku, Univerziteta u Novom Sadu je 3-4. novembra organizovao međunarodnu konferenciju pod naslovom Promena paradigme u obrazovanju i nauci. Profesori sa Visoke tehničke škole strukovnih studija su na konferenciji prezentovali rad koji proučava mogućnost primene Poliuniverzum seta igračaka u obrazovanju studenata sa smera Inženjerski menadžment. Visoka tehnička škola strukovnih studija je stekla pravo korišćenja Poliuniverzum seta igračaka učestvujući u PUNTE projektu, (Poly-Universe in Teacher Training Education, 2020-1-HU01-KA203-078810, Erasmus+ programme, Strategic Partnerships for higher education). Profesori su konferenciju iskoristili za upoznavanje ostalih učesnika konferencije sa Poliunioverzum seta igračaka.