Visoka tehnička škola strukovnih studija Subotica
Szabadkai Műszaki Szakfőiskola
Subotica Tech - College of Applied Sciences

Pozovite nas +38124/655-201

Obaveštenje EVIDENCIJA LETNJEG SEMESTRA

Semestar evidentiraju svi aktivni studenti, koji studiraju po bolonjskom programu.

Evidencija letnjeg semestra traje od 30.05.2022. do 10.06.2022. godine. (Nakon ovog termina, evidencija semestra je moguća uz doplatu definisanu cenovnikom škole.)

Postupak:

1. Uplata troškova evidencije semestra u iznosu od 1.000,00  rsd na račun škole (izgled uplatnice, definisan je za svakog studenta u servisu elektronska referada – brojindeksa02) i uplata druge rate školarine.

2. Generisanje semestarskog lista u servisu elektronska referada (opcija Evidencija semestra) za sve predmete koji su slušani tokom semestra (bez obzira na to da li je stečen uslov za polaganje ispita ili ne).

3. Ocenjivanje nastavnika elektronskim putem od 23.05.2022. do 03.06.2022. godine (ocena se vrši na internetu preko stranice: https://eref.vts.su.ac.rs/ u meni-u "anketa".

Za evidenciju semestra nije neophodno lično prisustvo, jedan student može odraditi za više studenata, po sledećim terminima:

  1. GODINA: 30. maja, 31. maja i 01. juna 2022. god.
  2. GODINA: 02. i 03. juna 2022. god.
  3. GODINA: od 06. do 09. juna 2022. god. 

U referadi predati odštampani i potpisani semestralni list i priložiti indeks (nije potrebno imati sve potpise ali je potrebno upisati sve predmete koje je student slušao, status predmeta, ESPB bodove i broj časova u toku godine).  Nakon elektronske provere o izvršenoj uplati, preuzetom semestralnom listu, studentska referada pečatom u indeksu potvrđuje da je semestar evidentiran.

Skrećemo pažnju studentima da se pridržavaju predviđenih datuma.