Visoka tehnička škola strukovnih studija Subotica
Szabadkai Műszaki Szakfőiskola
Subotica Tech - College of Applied Sciences

Pozovite nas +38124/655-201

ODLUKA O RADNOM VREMENU ZA VREME VANREDNOG STANJA

Na osnovu Odluke o uvođenju vanrednog stanja, koja je stupila na snagu 16. marta 2020. godine, od 17.03.2020. godine, pa do opoziva mera na osnovu Odluke o uvođenju vanrednog stanja, radi obezbeđivanja minimuma radnog proces donosim sledeću odluku:

 

Radno vreme za sve zaposlene je od ponedeljka do petka, od 07:30 do 14:30 časova. Zaposleni koji po pismenom nalogu direktora škole, delimično ili u potpunosti rade od kuće, odnosno rade po drugom radnom vremenu, dužni su da budu za vreme radnog vremena dostupni telefonski, odnosno putem e-maila (odgovor na zahtev upućen e-mailom mora se dostaviti u roku ne dužem od 24 sata). Važeći su telefonski brojevi i e-mail adrese dostupne u telefonskom imeniku. Zaposleni su dužni da provere podatke i da do 17.03.2020. godine do 12 sati o eventualnim promenama podataka obaveste portira Škole.

Uprava Škole: direktor, pomoćnici direktora, sekretar i šef računovodstva, moraju biti dostupni i na raspolaganju u svakom trenutku.

 

Igor Fürstner, direktor - igazgató