Visoka tehnička škola strukovnih studija Subotica
Szabadkai Műszaki Szakfőiskola
Subotica Tech - College of Applied Sciences

Pozovite nas +38124/655-201

PRELIMINARNA JEDINSTVENA RANG LISTA - 1. KONKURSNI ROK – 2022

PRELIMINARNA JEDINSTVENA RANG LISTA ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU OSNOVNIH STRUKOVNIH STUDIJA ZA ŠKOLSKU 2022/2023. GODINU MOŽE DA SE POGLEDA OVDE: preliminarna rang lista jul 2022 - előzetes ranglista 2022 július

OBAVEŠTENJE ZA KANDIDATE KOJI SU NA RANG LISTI IZVAN KVOTE UTVRĐENE ZA BUDŽET I SAMOFINANSIRANJE

Kandidati koji su polagali prijemni ispit, a ne nalaze se na rang listi za upis na teret budžeta ili samofinansiranja, odnosno nalaze se „ispod crte”, mogu da prate promene na rang listama, do kojih dolazi ukoliko neki od rangiranih kandidata odustane od upisa na pojedini studijski program (promene se nalaze na sajtu Škole).

U petak 15.07.2022. godine u 13.00 časova, završava se upis kandidata „iznad crte“. Ukoliko ostane nepopunjenih mesta, kandidati koji se nalaze „ispod crte”, a imaju potreban broj bodova za upis, mogu se upisati u petak 15.07.2022. godine u 13.15 časova, po redosledu.

Preporučuje se budućim studentima koji se nisu rangirali u okviru finansiranja iz budžeta, odnosno budućim studentima koji se nisu rangirali u okviru upisnih kvota, da na sajtu Škole prate promene na rang listama, do kojih dolazi ukoliko neki od rangiranih kandidata odustanu od upisa na pojedini studijski program.