Visoka tehnička škola strukovnih studija Subotica
Szabadkai Műszaki Szakfőiskola
Subotica Tech - College of Applied Sciences

Pozovite nas +38124/655-201

RILIAM workshop

U prostorijama Visoke tehničke škole strukovnih studija u Subotici 21.06.2019. održan je RILIAM workshop.

U okviru workshopa, održala se serija  predavanja sa prikazom primera iz prakse iz oblasti savremene industrijske robotike i automatizacije, a nakon toga se pristupilo svečanom otvaranju nove laboratorije za mehatroniku i industrijsku robotiku.

Cilj projekta RILIAM je podrška malim i srednjim preduzećima (MSP) u pograničnom regionu Mađarske i Srbije, koja se bave industrijskom automatizacijom i industrijskom robotikom. U okviru projekta, razvijaju se dve laboratorije inovacionih kompetencija. Jedna laboratorija je locirana u prostorijama Univerziteta u Segedinu. Laboratorija je opremljena opremom pogodnom za primenu industrijske robotike i automatizacije u prehrambenoj industriji. Druga laboratorija je locirana u prostorijama Visoke tehničke škole strukovnih studija u Subotici. Laboratorija je opremljena opremom pogodnom za automatizaciju i robotizaciju proizvodnih tehnologija.

Laboratorije će služiti kao podrška MSP u oblastima primene inovacionih tehnologija.

- Na radionici učestvovalo je preko 30 predstavnika malih i srednjih preduzeća iz Subotice i regiona, jer je cilj projekta usmeren ka tome da se kompetencije ovih preduzeća u oblasti industrijske automatizacije podignu na viši nivo. Pored njih, prisustvovao je i određeni broj zainteresovanih studenata, koji su druga ciljna grupa projekta, odnosno mladi ljudi koji će za godinu, dve ili tri ući na tržište rada u ovoj oblasti i ovo je prilika da se već sada pripreme za ono što ih čeka - objasnio je prof. dr Igor Fürstner.

https://www.subotica.com/vesti/vts-predstavio-regionalnu-inovacionu-laboratoriju-id35348.html

https://www.subotica.com/fotografije/visoka-tehnicka-skola-strukovnih-studija-vts-prezentacija-regionalne-inovacione-laboratorije-id74367.html

http://www.tvsubotica.com/index.php?c=vest&vestid=6800&slider=off&lg=sr

http://yueco.rs/odrzan-riliam-workshop/