Visoka tehnička škola strukovnih studija Subotica
Szabadkai Műszaki Szakfőiskola
Subotica Tech - College of Applied Sciences

Pozovite nas +38124/655-201

Uputstvo za evidenciju Letnjeg semestra 2020. godine

Evidencija semestra traje od 03.06.2020. do 10.06.2020. godine. (Nakon ovog termina, evidencija semestra je moguća uz doplatu definisanu cenovnikom škole.)

Postupak:

1. Uplata troškova evidencije semestra u iznosu od 1000.00 rsd na račun škole (izgled uplatnice, definisan je za svakog studenta u servisu elektronska referada – brojindeksa02).

2. Generisanje semestarskog lista u servisu elektronska referada (opcija Evidencija semestra) za sve predmete koji su slušani tokom semestra (bez obzira na to da li je stečen uslov za polaganje ispita ili ne).

3. Ocenjivanje nastavnika elektronskim putem  od 02.06.2020. do 10.06.2020. godine (ocena se vrši na internetu preko stranice: https://eref.vts.su.ac.rs/ u meni-u "anketa".

4. Odštampani i potpisani semestarski list skenirati i poslati na sledeći e-mail: evidencija.semestra@vts.su.ac.rs.

5. Nakon elektronske provere o izvršenoj uplati, preuzetom semestarskom listu, studentska referada u servisu elektronska referada potvrđuje da je semestar evidentiran.