Visoka tehnička škola strukovnih studija Subotica
Szabadkai Műszaki Szakfőiskola
Subotica Tech - College of Applied Sciences

Pozovite nas +38124/655-201

Nastavno Osoblje

Dr Igor Fürstner

Direktor

Profesor strukovnih studija

Katedra za mehatroniku

Dr Zlatko Čović

Pomoćnik direktora za odnose sa javnošću i studentima

Profesor strukovnih studija

Šef katedre, Katedra za informatiku

Dr Sanja Maravić Čisar

Pomoćnik direktora za nastavu

Profesor strukovnih studija

Katedra za informatiku

Dr Robert Pinter

Predsednik saveta, Član saveta

Profesor strukovnih studija

Katedra za informatiku

Dr Livia Sedmina

Zamenik predsednika saveta, Član saveta

Profesor strukovnih studija

Katedra za tehnički komunikacioni menadžment

Dr Laslo Gogolak

Član saveta

Profesor strukovnih studija

Šef katedre, Katedra za mehatroniku

Dr Robert Šanta

Član saveta

Profesor strukovnih studija

Katedra za mašinstvo

Dr Piroška Stanić Molcer

Član saveta

Profesor strukovnih studija

Katedra za informatiku

Mr Zoltan Pap

Član saveta

Predavač

Katedra za tehnički komunikacioni menadžment

Mr Tibor Sakal

Član saveta

Predavač

Katedra za informatiku

Dr Karolj Nađ

Profesor strukovnih studija

Katedra za elektrotehniku, Šef katedre

Dr Eva Pataki

Profesor strukovnih studija

Šef katedre, Katedra za tehnički komunikacioni menadžment

Dr Mihalj Štampfer

Profesor strukovnih studija

Šef katedre, Katedra za mašinstvo

Dr Zoran Anišić

Profesor strukovnih studija

Katedra za mašinstvo

Dr Filip Bažo

Profesor strukovnih studija

Katedra za tehnički komunikacioni menadžment

Dr Nandor Buranj

Profesor strukovnih studija

Katedra za elektrotehniku

Dr Miroslav Čavlin

Profesor strukovnih studija

Katedra za tehnički komunikacioni menadžment

Dr Tibor Cinkler

Profesor strukovnih studija

Katedra za elektrotehniku

Dr Gabriella Divéki

Asistent

Katedra za informatiku

Dr Arpad Husak

Profesor strukovnih studija

Katedra za elektrotehniku

Dr Zoltan Kinčeš

Profesor strukovnih studija

Katedra za mehatroniku

Dr Siniša Kuzmanović

Profesor strukovnih studija

Katedra za mašinstvo

Dr Ištvan Matijevič

Profesor strukovnih studija

Katedra za informatiku

Dr Imre Nemedi

Profesor strukovnih studija

Katedra za mašinstvo

Dr Tamaš Nemet

Profesor strukovnih studija

Katedra za mehatroniku

Dr Peter Odri

Profesor strukovnih studija

Katedra za elektrotehniku

Dr Imre Petkovič

Profesor strukovnih studija

Katedra za informatiku

Dr Tibor Petreš

Profesor strukovnih studija

Katedra za tehnički komunikacioni menadžment

Dr Silvester Pletl

Profesor strukovnih studija

Katedra za mehatroniku

Dr Anita Sabo

Profesor strukovnih studija

Katedra za informatiku

Dr Jožef Šaroši

Profesor strukovnih studija

Katedra za mehatroniku

Dr Janoš Šimon

Profesor strukovnih studija

Katedra za informatiku

Dr Vilmoš Šimon

Profesor strukovnih studija

Katedra za elektrotehniku

Dr Gordana Stankov

Profesor strukovnih studija

Katedra za tehnički komunikacioni menadžment

Mr Milan Adžić

Predavač

Katedra za elektrotehniku

Mr Sabolč Diveki

Predavač

Katedra za elektrotehniku

Mr Janoš Minih

Predavač

Katedra za elektrotehniku

Mr Mikloš Pot

Predavač

Katedra za informatiku

Karmelka Barić

Nastavnik stranog jezika

Katedra za tehnički komunikacioni menadžment

Atila Retfalvi

Stručni saradnik

Katedra za mašinstvo