UPISUPIS 2015
 

Servisi »

Naši projekti »

Partneri »

MOGUĆNOST UPISA BRUCOŠA SA DRUGIH VISOKOŠKOLSKIH USTANOVA

Obaveštavamo sve brucoše koji su polagali prijemni ispit iz Matematike ili Osnova računarstva ili Opšte kulture, na drugoj visokoškolskoj ustanovi školske 2015/2016. godine, da MOGU KONKURISATI ZA UPIS na slobodna mesta (budžet i samofinansiranje) u Visokoj tehničkoj školi strukovnih studija u Subotici.

Kandidati uz PRIJAVNI LIST koji se dobija u Školi, predaju fotokopije sledećih dokumenata, uz prikaz originala:

- potvrdu o polaganju prijemnog ispita na drugoj visokoškolskoj ustanovi,

- diplomu o položenom završnom odnosno maturskom ispitu,

- svedočanstva svih razreda završene srednje škole,

- izvod iz matične knjige rođenih.

Kontakt telefon: 024/655-229 – Studentska služba Škole

26.06.2015.

OBAVEŠTENJE ZA BUDUĆE STUDENTE KOJI ŽELE DA POHAĐAJU PRIPREMI KURS

Pripremni kurs iz MATEMATIKE  održaće se 22., 23., 24., 25., i  26.06.2015. sa početkom u 800 časova za kandidate koji će slušati na srpskom jeziku i u 1130 časova za kandidate koji će slušati na mađarskom jeziku.

Raspored kursa iz MATEMATIKE

Pripremni kurs iz OSNOVA RAČUNARSTVA, održaće se dana 22., 23., 24., 25., i  26.06.2015, godine,  sa početkom u 800 časova za kandidate koji će slušati na mađarskom jeziku i u 1130 časova za kandidate koji će slušati na srpskom jeziku.

Raspored kursa iz OSNOVA RAČUNARSTVA


Pripremi kurs iz OPŠTE KULTURE, se ne organizuje.


Naknada za  pripremni kurs je 4.000,00  dinara.
Ukoliko kandidat želi da pohađa oba pripremna kursa (što  se utvrđenim rasporedom omogućava), naknada se ne povećava i za oba pripremna kursa iznosi ukupno 4.000,00 dinara. 

Uplatu  izvršiti na žiro račun Škole broj:  840-526666-66 - poziv na broj 10-2015, i dokaz o uplati doneti prvog dana pohađanja kursa. Prisustvo na kursu uz ličnu kartu.

15.06.2015.

Konkurs 2015/2016

Detalje o KONKURSU za upis studenata na studijske programe osnovnih strukovnih studija i na specijalističke strukovne studije u školskoj 2015/2016. godini pogledajte ovde.

 

09.06.2015.

Obavezno ocenjivanje nastavnika, škole i studijskog programa

Ocenjivanje nastavnika, škole i studijskog programa elektronskim putem je OBAVEZNO i omogućeno je od 29.05.2015. godine do 05.06.2015. godine (ocena se vrši na internetu preko stranice: https://eref.vts.su.ac.rs/ u meni-u "anketa".

29.05.2015.

Uputstvo za evidenciju letnjeg semestra

Semestar evidentiraju svi aktivni studenti, osim studenata koji rade ekvivalenciju i apsolvenata.

Evidencija semestra traje od 08.06.2015. do 19.06.2015. godine. (Nakon ovog termina, evidencija semestra je moguća uz doplatu definisanu cenovnikom škole.)

Postupak:

29.05.2015.

Nastava specijalisticke studije - letnji semestar

Raspored nastave:

 1. dr Odri Peter
  Predmet: Ugnježdena robotika
  Prostorija: 406
  Petak od 10. do 14. časa (8., 15, 22., 29. maj)
  Ukupno 20 časova.
 2. dr Firstner Igor i dr Gogolak Laslo (dele po pola)
  Predmet: Projektovanje namenskih mehatronskih sistema
  Prostorija: 107
  Petak od 8. do 12. časa (13., 20. mart, 24. april), od 7. do 8. časa 17. april, 7. čas (24. april, 27. april, 04. maj).
  Ukupno 20 časova (10+10).
 3. dr Nemedi Imre
  Predmet: Nekonvencionalne tehnologije i uređaji
  Prostorija: 105
  Subota od 2. do 6. časa (9., 16., 23., 30. maj)
  Ukupno 20 časova.

 

09.03.2015.